• VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3

Dịch vụ

Từ ngày 01/01/2021 tất cả các thẻ BHYT đăng ký khám ban đầu tại phòng khám Đa Khoa Vạn Phúc ( 79-062) sẽ được miễn tiền khám bệnh khi đi khám trong giờ hành chánh.

Sức khoẻ là vốn quí nhất của mỗi con người và của toàn xã hội, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy đầu tư cho sức khoẻ chính là đầu tư cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Sức khoẻ được Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa là tình trạng chẳng những không ốm đau, bệnh tật mà là tình trạng thoải mái về thể chất, tinh thần, phúc lợi xã hội. Định nghĩa này được công nhận và là mục đích của các quốc gia trên thế giới.

Khám sức khỏe định kỳ theo quy định Bộ Y Tế

Khám sức khỏe định kỳ theo quy định Bộ Y Tế

Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ công ty hướng đến phục vụ công tác khám sức khỏe cho các đơn vị, doanh nghiệp tư nhân, các cơ quan nhà nước, trường học công lập hoặc ngoài công lập, các trung tâm, ban ngành, nhân viên, công nhân, cá

Bảo hiểm y tế: Người dân không bị giới hạn nơi khám chữa bệnh

Bảo hiểm y tế: Người dân không bị giới hạn nơi khám chữa bệnh

Bắt đầu từ ngày 01/01/2015, toàn dân bắt buộc phải tham gia BHYT, kèm theo đó quyền lợi BHYT của người dân sẽ được mở rộng như: người nghèo, người dân tộc thiểu số sẽ không phải đồng chi trả 5% khi KCB; người tham

Danh Mục Kỹ Thuật Được Sở Phê Duyệt

CTY TNHH PKĐK VẠN PHÚC                                 CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Phòng Khám Đa Khoa Vạn