• VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3

Dịch vụ

Từ ngày 01/01/2021 tất cả các thẻ BHYT đăng ký khám ban đầu tại phòng khám Đa Khoa Vạn Phúc ( 79-062) sẽ được miễn tiền khám bệnh khi đi khám trong giờ hành chánh.

Sức khoẻ là vốn quí nhất của mỗi con người và của toàn xã hội, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy đầu tư cho sức khoẻ chính là đầu tư cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Sức khoẻ được Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa là tình trạng chẳng những không ốm đau, bệnh tật mà là tình trạng thoải mái về thể chất, tinh thần, phúc lợi xã hội. Định nghĩa này được công nhận và là mục đích của các quốc gia trên thế giới.