• VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh

TRONG GIỜ: SÁNG 7H30-11H CHIỀU 13H30-16H KHÁM NỘI: không BHYT 50.000.
CÓ BHYT phụ thu đúng tuyến: 6.000. Phụ thu trái tuyến: 10.000.
NGOÀI GIỜ (sáng 06h-7h30 trưa sau 11h30 chiều truớc 13h30 tối từ 16h30-21h, thứ 7, chủ nhật).

TRONG GIỜ:
  SÁNG 7H30-11H, CHIỀU 13H30-16H                        
  KHÁM NỘI: không BHYT 50.000.
  CÓ BHYT phụ thu đúng tuyến: 6.000.                                                     
  Phụ thu trái tuyến: 10.000.

NGOÀI GIỜ: sáng 06h-7h30 trưa sau 11h30 chiều truớc 13h30 tối từ 16h30-21h, thứ 7, chủ nhật.
KHÁM NỘI: - Không Bhyt: 60.000.
                       - Bhyt phụ thu đúng tuyến: 20.000.
                       -  Bhyt phụ thu trái tuyến: 30.000.
- Khám sản phụ khoa trong giờ: 80.000.
- Khám chuyên khoa sản trong giờ theo yêu cầu :100.000.
- Khám chuyên khoa sản ngoài giờ :100.000.
- Khám chuyên khoa ngoai giờ theo yêu cầu: 120.000.
- Khám xử trí cấp cứu: 100.000.
- Khám cấp cưứ BHYT phụ thu đúng tuyến: 50.000.
- Khám cấp cứu BHYT phụ thu trái tuyến: 60.000.
- Siêu âm bụng TQ màu không BH: 100.000.
    + Có BH : 85.000.
- Siêu âm thai màu: 150.000
     + Có BH phụ thu đúng tuyến : 110.000
     + Có BH phụ thu trái tuyến : 120.000
- Siêu âm thai màu 4d: 200.000.
- Siêu âm đầu dò: 140.000.
     + Có BH: 95.000
- Siêu âm mô mềm: 120.000
- Đo điện tim: 50.000 bhyt đt :20.000 bhyt tt: 30.000.

 XÉT NGHIỆM 
- Công thức máu: 60.000 BHYT ĐT: 15.000 .BHYT TT: 25.000
- (Gluco,URE,AXIT URIC,CREATININ) mỗi cái: 30.000 BHYT ĐT: 6.000 BHYT TT: 15.000.
- ION ĐỒ: 170.000
- (AST ,ALT ) mỗi cái : 30.000 BHYT ĐT: 6.000 BHYT TT: 15.000. YGT: 50.000
- (Cholesterol tp,LDL cholesterol,HDL Cholesterol,triglyceric)mỗi cái: 30.000 BHYT ĐT: 6.000 BHYT TT: 15.000.
- NHÓM MÁU: 40.000
- (HbsAg,CRP,H.PLORY):mỗi cái : 80.000
- TỔNG PT NUỚC TIỂU : 40.000 BHYT ĐT: 10.000 BHYT TT: 25.000
- XQ: 80.000 CÓ BHYT ĐT: 40.000 BHYT TT: 50.000
- HBA1C: 180.000
- CA 15.3: 200.000
- CA 12.5: 200.000
- CEA: 200.000
- T3,T4,TSH:mỗi cái :180.000
- Beta HCG MÁU: 220.000
- HIV: 80.000
- ANTI HCV: 80.000
- AFP: 180.000