• VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÃ ĐƯỢC SỞ Y TẾ PHÊ DUYỆT

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  CTY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN PHÚC
2. Địa chỉ: 1184 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  14/24h

 

CTY TNHH PKĐK VẠN PHÚC                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PhòngKhám Đa Khoa Vạn Phúc                                                                                     Độclập - Tự do - Hạnh phúc

1184 Lê Đức Thọ P13 Gò Vấp

ĐT: 028.62574401

     Số:         /2017- ĐKVP

 

      DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁMBỆNH, CHỮA BỆNH ĐÃ ĐƯỢC SỞ Y TẾ PHÊ DUYỆT

 

        1. Tên cơ sở khám bệnh, chữabệnh:  CTY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN PHÚC

        2. Địa chỉ: 1184 Lê Đức Thọ, Phường 13, QuậnGò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

        3. Thời gian hoạt động của cơsở khám bệnh, chữa bệnh:  14/24h

 

STT

Họ và tên người hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp

Ngày cấp

Nơi Cấp

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Ngày bắt đầu vào làm

01

BÙI  ĐẠI LỊCH

Khám bệnh, chữa bệnh nội

001526 /

BYT- CCHN

06/11/2012

Bộ Y Tế

Thứ 2 - 4 -5 :7h30-11h30

Thứ 3-6: 17h –21h

Thứ 7: từ 7h -17h

Thứ 2- 4 – 5 –7: 20h – 21h

Khám chữa bệnhchuyên khoa nội

12/12/2013

02

HỒ THỊ CÚC

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa

003366 /

BYT – CCHN

06/02/2013

Bộ Y Tế

Thứ 2 -3 – 4- CN

Từ 7h đến 21h

Thứ 5-6-7

Từ 20h-21h

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa

01/03/2012

03

CHÂU VĂN NGHỊ

Khám bệnh, chữa bệnh nội

006168/HCM-CCHN

18/01/2013

Thứ 2 đến thứ 6

Từ 07 h30 đến17h00

Người chịu tráchnhiệm chuyên môn kỹ thuật phòng khám đa khoa kiêm phụ trách chuyên khoa nội

 

04

NGUYỄN NGỌC QUÂN

Khám bệnh, chữa bệnh nội

012649/HCM-CCHN

10/12/2013

SỞ Y TẾ

Thứ 3 – 6 : 7h30 – 17h

Khám chữa bệnhchuyên khoa nội

20/12/2013

05

NGUYỄN THỊ MINHNGÀ

 

Xét Nghiệm

000312/HCM-CCHN

27/04/2015

Sở Y tế

Thứ 2 đến  thứ 7

Từ 7h đến 17h

Phụ trách chuyên khoa xét nghiệm

23/01/2016

06

ĐÀO THỊPHƯƠNG  THÚY

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

030151/CCHN- BQP

30/07/2015

Bộ Quốc Phòng

Làm ngoài giờ

Khám chữa bệnhchuyên khoa Mắt

05/08/2016

07

HUỲNH TỐ TRÂM

Khám bệnh, chữabệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

0028818/HCM-CCHN

19/03/2015

Sở Y Tế

Thứ 2 đến thứ 6

Từ 8h- 17h

Khám chữa bệnhchuyên khoa Răng – Hàm – Mặt

29/01/2017

08

TÔN THẤT CHỮ

Khám bệnh, chữa bệnh nội

0021864-

HCM - CCHN

08/10/2014

Sở Y Tế

Thứ 5: 16h – 20h

Chủ Nhật 7h30-11h30

Khám chữa bệnhchuyên khoa nội

08/10/2014

09

PHAN VĂN NGỌC

Khám bệnh, chữa bệnh nội

008741-

HCM- CCHN

20/05/2013

Sở Y Tế

Thứ 2: 17h – 20h

Thứ tư : 13h30-20h

 thứ 7:17h – 20h

Chủ Nhật từ13h30 đến 17h

Khám chữa bệnhchuyên khoa nội

11/12/2013

10

NGUYỄN VĂN TẬP

 

 

Khám chữa bệnhchuyên khoa ngoại+ bs gia đình

010884/HCM-CCHN

08/11/2013

Sở Y Tế

Thứ 2 đến thứ 7

Từ 17h00 đến21h00

Chủ Nhật từ13h30 đến 17h

Khám chữa bệnhchuyên khoa ngoại + BS gia đình

08/11/2016

11

ĐÀO THỊ DANHCHÍNH

Dược sĩ

01013/

HNO - CCHND

03/09/2013

Sở Y Tế

Từ 8h00 - 11h

Từ 13h- 17h

Phụ trách khoadược

01/04/2014

12

HUỲNH THỊ ÁI HIẾU

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản

      0003512/

GL - CCHN

14/01/2015

Sở Y Tế

Thứ 5 – 6 - 7

Từ 7h30 đến 20h

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa

10/11/2017

13

PHẠM ĐĂNG NHỊ

Khám bệnh, chữa bệnh nội

0036906/HCM -CCHN

11/08/2016

Sở Y Tế

Thứ 2 đến thứ 7

Từ 7h 30 đến 17

 

Khám chữa bệnhchuyên khoa nội

   07/11/2017

 

 

NOTE: Khách hàng có nhu cầu khám theo yêu cầu vui lòng điện thoại đặt lịch trước.

 

     Tp.HCM, ngày    tháng     năm 

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

 

 

 

 

               BS . HỒ THỊ CÚC