• VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3

VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

TẦM SOÁT BỆNH LAO TRONG CỘNG ĐỒNG GIẢM 50%  X- QUANG PHỔI + BK ĐÀM
ĐO HUYẾT ÁP MIỄN PHÍ
Áp dụng 3 tháng: tháng 10-11-12/2017